Privatumo politika

Naršydami mūsų el. svetainėje sutinkate su mūsų privatumo politika.

I. SĄVOKOS:

Svetainė – internetinė prekių parduotuvė euchemija.lt, kuri yra pasiekiamas internetiniu adresu – www.euchemija.lt;

Vartotojas – bet kuris prisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo);

Naudotojas – bet kuris neprisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine;

Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Svetainėje;

Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant Partnerius;

Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine;

Įstatymas – LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo;

IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui ir/ar Naudotojui naudojantis Svetaine bei užsakant Svetainėje teikiamas Paslaugas.

Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.

Tiek Vartotojai, tiek Naudotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai jie ją gauna elektroniniu paštu registruodamiesi Svetainėje, arba užsisakydami atitinkamas Paslaugas. Su šiuo Svetainės dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje, taip pat jį galite parsisiųsti ir atsispausdinti iš pačios Svetainės. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai ir Naudotojai visuomet bus informuoti tiek Svetainėje, tiek elektroniniu paštu, kai pirmą kartą po tokių pakeitimų užsisakys Paslaugas ir/ar registruosis prie Svetainės.

Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai euchemija.lt gauna Asmens duomenis dėl to, kad Vartotojas ir/ar Naudotojas užsisako ir/ar įgyja per Svetainę Paslaugas. Vartotojai ir/ar Naudotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad jiems užsisakius Paslaugas, kurias teikia euchemija.lt Partneriai, jų Asmens duomenų apsaugai papildomai gali būti taikomos Partnerių Privatumo politikos, už kurias euchemija.lt neatsako. Taip pat euchemija.lt norėtų atkreipti dėmesį, kad Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad euchemija.lt nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant kokią nors informaciją apie save Vartotojas ir/ar Naudotojas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kitais dokumentais.

Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninis paštą, sugalvotą Vartotojo vardą bei slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriamas Vartotojo profilis. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba deaktyvuoti savo profilį.

 

III. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

Priklausomai nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo užsakomų konkrečių Paslaugų pobūdžio yra renkami ir saugomi šie Asmens duomenys – vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, lojalumo kortelės numeris.

Svetainėje yra arba gali būti naudojami Slapukai:

_gac, _ga, _gid, _gat – Google Analytics slapukai, skirti vartotojams atpažinti. Galioja 2 metus.

admin_sid – slapukas, skirtas laikyti administratoriaus sesijos ID. Galioja iki naršymo pabaigos.

displayedCookiesNotification – slapukas, skirtas laikyti informaciją, ar jau buvo parodyta sutikimo su slapukais žinutė. Galioja 30 dienų.

language – slapukas, skirtas saugoti pasirinktą kalbą. Galioja iki naršymo pabaigos.

omnisendAnonymousID – „Omnisend“ slapukas, skirtas vartotojui atpažinti. Galioja 1 metus.

omnisendCartProducts, omnisendSessionID – „Omnisend“ slapukas, skirtas identifikuoti prekes, esančias krepšelyje, ir pagal tai siųsti pakartotinius pranešimus. Galioja iki naršymo pabaigos.

sid – slapukas, skirtas saugoti sesijos identifikaciniam numeriui. Galioja iki naršymo pabaigos.

sid_key – slapukas, skirtas saugoti sesijos identifikacinio numerio raktui. Galioja iki naršymo pabaigos.

soundestID – „Omnisend“ slapukas. Suteikia unikalų ID kiekvienam vartotojui. Renkama informacija yra skirta reklaminiam turiniui tobulinti. Galioja iki naršymo pabaigos.

soundest-recovery – „Omnisend“ slapukas, skirtas atpažinti vartotoją.

soundest-views – „Omnisend“ naujienlaiškių siuntimo įrankio slapukas. Renkama informacija yra skirta reklaminiam turiniui tobulinti. Galioja iki naršymo pabaigos.

www.facebook.com ir staticxx.facebook.com slapukai:

2 x fr – slapukas, skirtas rinkti informaciją apie neprisijungusių vartotojų elgseną svetainėje. Jis yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją bei pasiūlymams optimizuoti ir pateikti „Facebook“ tinkle. Galioja 3 mėnesius.

www.facebook.com ir staticxx.facebook.com slapukai egzistuojantys tik vartotojui esant prisijungusiam prie „Facebook“:

2 x c_user – slapukas, skirtas saugoti „Facebook“ paskyros raktą. Galioja 3 mėnesius.

2 x datr – slapukas, skirtas saugoti „Facebook“ vartotojo duomenims. Galioja 2 metus.

2 x locale – slapukas, skirtas saugoti informaciją apie vartotojo kalbos pasirinkimą „Facebook“ paslaugoje. Galioja 7 dienas.

2 x sb – slapukas, leidžiantis „Facebook“ socialiniam tinklui rodyti reklamą. Galioja 2 metus.

2 x wd – slapukas, skirtas reguliuoti „Facebook“ puslapio dydį vartotojo ekrane. Galioja 7 dienas.

2 x xs – slapukas, skirtas autentifikuoti vartotoją su „Facebook“. Galioja 3 mėnesius.

IV. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAI:

euchemija.lt naudoja Asmens duomenis šiais tikslais:

1.1. Svetainės Paslaugų užsakymo tikslais. Norėdami užsisakyti Svetainėje siūlomas Paslaugas Vartotojas ir/ar Naudotojas turi pateikti Asmens duomenis tiek, kiek reikia konkrečiai Paslaugai užsakyti.

1.2. Norint užtikrinti nuolatinį Svetainės Paslaugų tobulinimą ir vystymą bei pateikti Vartotojui ir/ar Naudotojui kuo geresnius Paslaugų pasiūlymus,  turime teisę naudoti Asmens duomenis ir rinkodaros tikslais, kai Vartotojas ir/ar Naudotojas išreiškia savo sutikimą (pvz., pažymint atitinkamą laukelį varnele, užsisakius naujienlaiškį ir kt.).

Tiesioginės rinkodaros tikslais euchemija.lt renka šiuos asmens duomenis: elektroninį paštą. Sutikimas, kad Asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais, išreiškiamas pažymint atitinkamą laukelį varnele.

Visi asmens duomenys renkami tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais atitinka Įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų nuostatas.

Vartotojas ir/ar Naudotojas bet kada gali atšaukti šį savo sutikimą atsiųsdamas elektroninį laišką Svetainės administratoriui eshop@euchemija.lt.

Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Svetainės administratorius gali naudoti Vartotojų ir/ar naudotojų IP adresus.

 

V. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

euchemija.lt informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims, esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

1.1. jei yra Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas;

1.2. teikiant Svetainėje siūlomas Paslaugas – Partneriams arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis pavedimu šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas, pristatymo paslaugų užsakymas ir pan.;

1.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

1.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

VI. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

euchemija.lt užtikrina, jog Vartotojo ir/ar Naudotojo pateikiami Asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą bei kitus duomenis. Tiek Vartotojas, tiek Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti euchemija.lt.

 

VII. Cookie politika

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
CookieConsent euchemija.lt HTTP 1 year
First found URL: https://www.euchemija.lt/
Cookie purpose description: Stores the user's cookie consent state for the current domain
Initiator: Script tag, page source line number 53
Source: https://consent.cookiebot.com/uc.js
Data is sent to: Ireland (adequate)
Adequate country under GDPR (EU)
PHPSESSID euchemija.lt HTTP Session
First found URL: https://www.euchemija.lt/
Cookie purpose description: Preserves user session state across page requests.
Initiator: Webserver
Source: euchemija.lt
Data is sent to: Lithuania (adequate)
Adequate country under GDPR (EU)
PrestaShop-# euchemija.lt HTTP 19 days
First found URL: https://www.euchemija.lt/
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Webserver
Source: euchemija.lt
Data is sent to: Lithuania (adequate)
Adequate country under GDPR (EU)
Category: Statistics (3)
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
_ga euchemija.lt HTTP 2 years
First found URL: https://www.euchemija.lt/
Cookie purpose description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
Initiator: Script tag, page source line number 71
Source: https://www.google-analytics.com/analytics.js
Data is sent to: United States (not adequate)
_gat euchemija.lt HTTP 1 day
First found URL: https://www.euchemija.lt/
Cookie purpose description: Used by Google Analytics to throttle request rate
Initiator: Script tag, page source line number 71
Source: https://www.google-analytics.com/analytics.js
Data is sent to: United States (not adequate)
_gid euchemija.lt HTTP 1 day
First found URL: https://www.euchemija.lt/
Cookie purpose description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
Initiator: Script tag, page source line number 71
Source: https://www.google-analytics.com/analytics.js
Data is sent to: United States (not adequate)

Susipažinkite ir su el. parduotuvės taisyklėmis čia.

Produktas pridėtas į palyginimą